VIÊN SỦI THÁI

VIÊN SỦI THÁI

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI
TO TRÁI HẾT CỠ - LỚN TRÁI TỐI ĐA
CHỐNG NỨT TRÁI - TẨY BONG GHẺ
LÊN MÀU ĐẸP NHƯ Ý - CHẤT LƯỢNG - MÙI THANH
KÉO DÀI TRÁI THEO Ý MUỐN
  • Liên hệ
  • 1266

CÔNG DỤNG

 

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI TO TRÁI HẾT CỠ

- VIÊN SỦI THÁI: LỚN TRÁI TỐI ĐA CHỐNG NỨT TRÁI

- VIÊN SỦI THÁI: TẨY BONG GHẺ LÊN MÀU ĐẸP NHƯ Ý

- VIÊN SỦI THÁI: CHẤT LƯỢNG - MÙI THANH KÉO DÀI TRÁI THEO Ý MUỐN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thanh long: 1 viên dùng cho 8 - 10 lít nước

- Cây ăn trái: 1 viên dùng cho 200 - 300 lít nước

sản phẩm liên quan

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !