VIÊN SỦI 800T

VIÊN SỦI 800T

CHUYÊN THĂNG LONG
TO TRÁI HẾT CỠ - LỚN TRÁI TỐI ĐA
CHỐNG NỨT TRÁI - BÓNG TRÁI
DÀY TAI - DẺO TAI - NẶNG KÝ
ĐẶC BIỆT KHÔNG LEM TRÁI
  • Liên hệ
  • 378

CÔNG DỤNG

 

CHUYÊN THĂNG LONG TO TRÁI HẾT CỠ

- VIÊN SỦI 800T: LỚN TRÁI TỐI ĐA CHỐNG NỨT TRÁI

- VIÊN SỦI 800T: BÓNG TRÁI DÀY TAI

- VIÊN SỦI 800T: DẺO TAI - NẶNG KÝ ĐẶC BIỆT KHÔNG LEM TRÁI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây thanh long: pha 1 viên dùng cho 8 - 10 lít nước

sản phẩm liên quan

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !