Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !

PHÂN BÓN LÀ GÌ? PHÂN BÓN CÓ MẤY LOẠI? VAI TRÒ PHÂN BÓN VỚI CÂY TRỒNG VÀ ĐẤT

16:15:28 27/04/2023

Phân bón là những chất hay hợp chất có chứa một hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, có tác dụng thúc đẩy sự sinh trưởng phát triển của cây hoặc thay đổi tính chất đất phù hợp với yêu cầu của cây.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀNG LÁ CHÍN SỚM TRÊN LÚA

01:35:07 25/06/2022

Bệnh vàng lá chín sớm tuy không gây hại nghiêm trọng như các sâu bệnh hại khác, tuy nhiên nếu để bùng phát trên diện rộng sẽ trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng.