SODA Chuyên mận

SODA Chuyên mận

PHÌ TRÁI HẾT CỞ
NỞ CHIỀU NGANG
  • Liên hệ
  • 914

CÔNG DỤNG

- SODA Chuyên mận: PHÌ TRÁI HẾT CỞ
- SODA Chuyên mận: NỞ CHIỀU NGANG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY MẬN

- Sử dụng giai đoạn nuôi trái

- 1 viên pha cho 200 lít nước

 

sản phẩm liên quan

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !