CÂY TRỒNG KHÁC

Tài liệu kỹ thuật

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !

PHÂN BÓN LÀ GÌ? PHÂN BÓN CÓ MẤY LOẠI? VAI TRÒ PHÂN BÓN VỚI CÂY TRỒNG VÀ ĐẤT

16:15:28 27/04/2023

Phân bón là những chất hay hợp chất có chứa một hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, có tác dụng thúc đẩy sự sinh trưởng phát triển của cây hoặc thay đổi tính chất đất phù hợp với yêu cầu của cây.