Can Lakmin số 1

Can Lakmin số 1

Can 5 Lít
Đâm chồi, kéo đọt mạnh đồng loạt
Phát triển hệ rễ cám, ra rễ nhanh, mạnh
Thúc trái lớn nhanh, đẹp da, nặng ký
  • lakminso1
  • Liên hệ
  • 499

CÔNG DỤNG

Can Lakmin số 1: Đâm chồi, kéo đọt mạnh đồng loạt

Can Lakmin số 1: Phát triển hệ rễ cám, ra rễ nhanh, mạnh

Can Lakmin số 1: Thúc trái lớn nhanh, đẹp da, nặng ký

Can Lakmin số 1: Làm đất tới xốp, cải tạo đất, khử chua, hạ phèn

Can Lakmin số 1: Phục hồi suy cây, cây già, xanh lá giải độc paclo

sản phẩm liên quan

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !