Can Lakmin số 1

Can Lakmin số 1

Can 5 Lít
Đâm chồi, kéo đọt mạnh đồng loạt
Phát triển hệ rễ cám, ra rễ nhanh, mạnh
Thúc trái lớn nhanh, đẹp da, nặng ký
  • lakminso1
  • Liên hệ
  • 315

Đâm chồi, kéo đọt mạnh đồng loạt
Phát triển hệ rễ cám, ra rễ nhanh, mạnh
Thúc trái lớn nhanh, đẹp da, nặng ký

sản phẩm liên quan

LÂM KHẢI MINH - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ - GỠ RỐI NHÀ NÔNG !